Kursus Pemantapan Imej Profesional & Etiket Sosial Dalam Talian Institut Kemahiran Belia Negara Kemasik | 1 November 2020

    Kursus Imej Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) Kemasik Secara Dalam Talian – Perunding Imej Malaysia Kepesatan kemajuan teknologi internet dan gelombang metodologi penyebaran informasi dan komunikasi dalam talian telah memberi impak dalam pelbagai sudut yang mana ianya adalah sesuatu di luar batasan jangkaan kita. Ianya menyediakan kemudahan dan keselesaan untuk kursus dan latihan berlaku…

Continue Reading