Public Training

Mengambil kira cabaran semasa krisis pandemik yang melanda secara global dan turut mengikuti perkembangan industri latihan yang berasaskan kepada penyampaian secara digital dan dalam talian, Perunding Imej Muslimah telah menyahut cabaran ini dengan merintis dan menerokai kaedah penyampaian modul kami secara digital dan dalam talian. Atas inisiatif ini, Perunding Imej Muslimah telah membangunkan modul-modul serta kaedah penyampaian bersesuaian dengan cabaran era digital dan atas talian.

[MEC id=”20804″]

[MEC id=”20842″]