Ketrampilan Bertutur | Angkasa JPAN Wilayah | 23 Julai 2011

Idea atau buah fikiran yang paling hebat sekalipun tidak mungkin akan diterima dan berkesan kepada para pendengar sekiranya idea dan buah fikiran itu tidak disampaikan dengan berkesan. Oleh itu, bagi memastikan para pendengar tertarik untuk mengikuti sesebuah penyampaian, faham seterusnya dapat mengamalkan perkara-perkara yang disampaikan, maka amat penting seseorang penyampai mempelajari teknik penyampaian yang berkesan….

Continue Reading