Perkhidmatan Pelanggan Profesional | Kakitangan Universiti Putra Malaysia | 22-23 Mei 2013

Puan Raihan berkongsi ilmu dan kemahiran Perkhidmatan Pelanggan Profesional kepada kakitangan Universiti Putra Malaysia selama dua hari iaitu 22-23 Mei 2013 kampus Universiti Putra Malaysia Serdang.

Perkhidmatan Pelanggan Profesional Perkhidmatan Pelanggan Profesional Perkhidmatan Pelanggan Profesional

Friday, May 24th, 2013May 24, 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *