Etika Berkomunikasi Dengan Pihak Atasan | 5-6 Julai 2014 | Kolej Poly-Tech Mara

Cara seorang kakitangan berkomunikasi dengan pihak atasan merupakan salah satu kunci penyumbang kejayaan dalam kariernya. Ini adalah kerana pihak atasan merupakan antara pihak yang akan menentukan dalam mempromosikan diri kakitangan tersebut ke jawatan atau kedudukan yang lebih tinggi. Pada zaman ini kejayaan seseorang bukan lagi bergantung sepenuhnya kepada ilmu dan kemahiran serta kelulusan yang dimilikinya,…

Continue Reading