Kursus Kualiti Perkhidmatan Pelanggan | IDB | 24-25 November 2016

Kursus ini bertujuan memantapkan imej profesional organisasi dengan membantu para peserta menguasai kemahiran berhadapan dan berurusan dengan pelanggan.

Antaranya adalah kemahiran etiket dan komunikasi pelanggan profesional, sistem dan suasana ketika berurusan di kaunter, tatacara penampilan diri yang profesional, menguasai 5 jangkaan pelanggan, memahami  perubahan sikap pelanggan abad ke 21, serta membina kredibiliti diri dan organisasi dengan kemahiran memberi tindakbalas apabila pelanggan mengadu dan merungut.

Kecemerlangan sesebuah organisasi banyak bergantung kepada sejauh mana penerimaan dan kepuasan yang diperolehi oleh pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan.

Oleh yang demikian, penilaian tahap kecemerlangan dan keberkesanan sesebuah organisasi hanya akan bermakna jika faktor kepuasan  pelanggan diambilkira serta menjadikan setiap ketidakpuasan sebagai asas-asas untuk melaksanakan tindakan penambahbaikan bagi kesinambungan organisasi secara menyeluruh dan berterusan. Pengurusan kaunter yang cekap dan baik akan memberi gambaran yang positif terhadap imej organisasi. Melalui kursus ini peserta dapat mempertingkatkan lagi khidmat kaunter selaras dengan standard yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Kami kongsikan di sini gambar-gambar yang diambil semasa kursus ini berlangsung :

REQUEST PROPOSAL FOR IN-HOUSE TRAINING  REGISTER FOR PERSONAL CONSULTATION  Feel Free To Contact Us

Thursday, December 1st, 2016December 1, 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.