Kursus Pegawai Perhubungan Awam | Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia | 16 -19 April 2019

Kursus Pegawai Perhubungan Awam JKKP (Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia) pada 16-19 April 2019. Kursus Kursus Pegawai Perhubungan Awam JKKP (Protokol Majlis, Komunikasi Dan Etiket Sosial) ini telah berlangsung pada 16 – 19 April 2019 bertempat di Bilik Jade, Tingkat 11, Empress Hotel Sepang, Selangor. Tim Perunding Imej Malaysia telah dilantik oleh JabatanKeselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan untuk mengendalikan Kursus Pegawai Perhubungan Awam…

Continue Reading