Bengkel Penyerlahan Imej & Etiket Profesional | 10 Jun 2015 | Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

Pada 10 Jun yang lepas, saya diberikan amanah menyampaikan ilmu kepada 110 orang kakitangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Alhamdulillah kursus berjalan dengan lancar dan para peserta sangat teruja dan mengambil bahagian aktif dalam setiap aktiviti pembelajaran yang disampaikan. Kursus dijalankan secara interaktif di mana pembelajaran disampaikan secara dua hala melibatkan aktiviti latihan secara individu dan…

Continue Reading