Ketrampilan Bertutur | Angkasa JPAN Wilayah | 23 Julai 2011

Idea atau buah fikiran yang paling hebat sekalipun tidak mungkin akan diterima dan berkesan kepada para pendengar sekiranya idea dan buah fikiran itu tidak disampaikan dengan berkesan. Oleh itu, bagi memastikan para pendengar tertarik untuk mengikuti sesebuah penyampaian, faham seterusnya dapat mengamalkan perkara-perkara yang disampaikan, maka amat penting seseorang penyampai mempelajari teknik penyampaian yang berkesan.

Kursus ini diadakan untuk memindahkan teknik-teknik dan kemahiran penyampaian berkesan agar para peserta terus dapat memperhebatkan teknik penyampaian mereka selepas tamat kursus ini.

421120_2830415925574_575117328_n 417678_2818714673050_367721868_n 418012_2818709272915_551428691_n ketrampilan bertutur ketrampilan bertutur

Monday, July 25th, 2011July 25, 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *