Norakmal Mohd Punzan

Melalui kursus ini, saya rasa lebih yakin untuk berhadapan dengan orang ramai.

Friday, January 13th, 2017January 13, 2017