Amer Quade Zulhelme

Setelah mengikuti ‘Kursus Corporate Image Make Over’ ini, ia mengubah diri saya menjadi lebih berkeyakinan serta melancarkan proses komunikasi saya secara profesional.

Friday, January 13th, 2017January 13, 2017