Kursus Khidmat Pelanggan 2017 | MARA | 29 November 2017

Pada 29 November 2017, Tim Perunding Imej Malaysia berkongsi ilmu dan memindahkan kemahiran kepada 23 orang kakitangan Mara dalam Kursus Khidmat Pelanggan 2017. Kursus ini bertujuan untuk memantapkan kemahiran para peserta ketika berhadapan dan berurusan dengan pelanggan, meliputi aspek kemahiran dari segi tatacara penampilan diri yang profesional, kemahiran dalam mempamerkan etiket dan tingkah laku yang menyenangkan serta kemahiran komunikasi…

Continue Reading