Kursus Transformasi Perkhidmatan Pelanggan Cemerlang | Universiti Teknikal Malaysia Melaka | 12 – 13 Mac 2019

Kursus Perkhidmatan Pelanggan UTeM Pada 12 – 13 Mac 2019. Pada 12 – 13 Mac 2019, Tim Perunding Imej Malaysia berkongsi ilmu dan kemahiran kepada 22 orang kakitangan UTeM dalam Kursus Perkhidmatan Pelanggan UTeM bertempat di Bilik Seminar 1, Aras 2, Perpustakaan Laman Hikmah, UTeM, Melaka. Kursus Perkhidmatan Pelanggan UTeM ini bertujuan untuk memantapkan kemahiran para peserta ketika berhadapan dan…

Continue Reading