Dare To Impress ! Grooming Embraces Personality| UITM | 23 November 2014

Grooming Embraces Personality – Dare To Impress – Objektif program adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar perakaunan UiTM tentang pemantapan penampilan diri secara profesional, termasuklah sesi praktikal gaya pemakaian mengikut dress code formal, corporate dressing/business attire, semi formal/smart casual dan casual. Para peserta juga didedahkan dengan etiket berkomunikasi dengan rakan-rakan, pensyarah, tetamu, masyarakat, media dan…

Continue Reading