Effective Public Speaking

Kita tidak mahu hanya diberi maklum balas oleh hadirin, “Saya suka gaya Tuan bercakap”, “Saya suka pergerakan badan Tuan semasa berucap tadi”,” Saya kagum mendengar suara Tuan yang lemak merdu.” Tetapi tiada siapa

peduli tentang perkara yang kita ucapkan. Jauh sekali difikirkan ataupun diambil tindakan mengikut saranan kita. Kita mahu hadirin melihat apa yang kita lihat dan faham maksud setiap perkataan yang diucapkan. Kita mahu mereka benar-benar mendengar ucapan kita, difikirkan lalu berubah kerananya. Terdapat tiga perkara yang membuat isi kandungan ucapan kita mampu memberi pengaruh, iaitu buah

fikiran, struktur ucapan yang jelas dan pilihan perkataan.

Monday, February 10th, 2014February 10, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.