Bengkel Pembangunan Setiausaha MCMC | UTM Space | 15-17 Disember 2017

Pada 15-17 Disember 2017, Tim Perunding Imej Malaysia diberi amanah oleh pihak UTM Space untuk mengendalikan Bengkel Pembangunan Setiausaha MCMC, di Pulai Springs Resort, Johor Bahru. Menjadi seorang Setiausaha yang profesional lebih dari sekadar cekap menguruskan keperluan dan diari Bos. Apa yang membezakan seorang Setiausaha yang profesional dan berjaya melonjakkan kerjanya ke tahap paling tinggi adalah sikap pro aktif…

Continue Reading