Kemahiran Komunikasi Untuk Usahawan | MARA | 11 & 12 April 2017

Dengan memiliki kemahiran komunikasi secara profesional (business communication), seorang usahawan akan mampu ‘menjual diri’, iaitu menjual nilai-nilai positif yang ada dalam diri dan syarikat mereka. Kemahiran komunikasi akan membuatkan seorang usahawan berkeyakinan untuk menjual kepintarannya, idea yang hebat, kreativiti, kejujuran, kesungguhan dan kewibawaan sebagai seorang usahawan yang disegani dan pemilik perniagaan yang mempunyai produk serta…

Continue Reading