Peranan Setiausaha Dalam Pengurusan Mesyuarat | KPTM | 29 April 2017

Pada 29 April yang lalu, dengan kerjasama Kolej Poly-Tech MARA, Tim Perunding Imej Malaysia berpeluang berkongsi ilmu mengenai peranan setiausaha dalam pengurusan mesyuarat, bersama kakitangan-kakitangan KPTM. Mereka adalah setiausaha-setiausaha persatuan-persatuan, unit-unit, jabatan-jabatan dan jawatankuasa yang telah dilantik dan bertanggungjawab untuk menguruskan persediaan sebelum, semasa dan selepas mesyuarat.     Para peserta yang terdiri daripada setiausaha-setiausaha memberikan sepenuh komitmen dan…

Continue Reading