Finishing School : Bengkel Persediaan Ke Tempat Kerja | Unisel | 30 Disember 2017

Tim Perunding Imej Muslimah amat menghargai jemputan yang diberikan oleh pihak Unit Kaunseling Dan Latihan Unisel untuk mengendalikan program Finishing School : Bengkel Persediaan Ke Tempat Kerja Unisel pada 30 Disember 2017 yang lalu. Program Finishing School : Bengkel Persediaan Ke Tempat Kerja  ini diadakan khusus untuk mendedahkan kepada pelajar terhadap alam realiti pekerjaan yang kompetitif…

Continue Reading